Biyografi

19 Mayıs 1963’te Temelli’de doğdu. Kayseri/İncesu nüfus kütüğüne kayıtlı. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. Lisans tahsilini Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1986’da tamamladı. Kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1987’de İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Burada 1994 yılına kadar çalıştıktan sonra Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçiş yaptı. Yüksek lisans ve doktora tahsillerini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sırasıyla Tokatlı Kânî Divanı (1992) ve Aşık Ahmed’in Câmiü’l-Ahbâr’ı (1998) adlı tezlerle tamamladı. 2002’de Yrd.Doç., 2005’te Doçent; 2011’de Profesör oldu. Yayınlanmış altı kitabı vardır. Klasik Türk edebiyatı, Türk tıp tarihi, belâgat konuları, manzum fetvâlar, Osmanlı arşiv belgeleri vb. konularda 82 makale yazdı. Ulusal veya uluslararası düzeyde sempozyum ve kongrelerde 250 civarında bildiri sundu. Çok sayıda panel ve konferansta konuşmacı ve yönetici olarak yer aldı. 2005-2014 yıllarında dönemler hâlinde Almanya’nın Münih şehrinde Türkçe yazma eserler üzerinde inceleme-araştırma yaptı, Mainz şehrinde ders verdi. Hâlen Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Arapça, Farsça, İngilizce biliyor. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kurum Bilgileri

 • Birim
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • Dalı
  ESKİ TÜRK EDEBİYATI A.B.D.
 • Ünvanı
  PROFESÖR DOKTOR