Kurum Bilgileri

  • Birim
    HUKUK FAKÜLTESİ
  • Bölüm
    ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
  • Dalı
    MEDENİ HUKUK A.B.D.
  • Ünvanı