Biyografi

İlköğretim okullarının çeşitli kademelerinde resim öğretmenliği yapmıştır. Sanatçı, araştırmacı ve eğitimci olarak araştırma faaliyetleri sanat uygulamalarında sezgi, müziği resmetme, a/r/tografi, disiplinlerarasılık, sanat temelli araştırmalar ile kuram-yöntem-sanat pratikleri arasındaki ilişkinin sanat araştırmalarıyla bağlantısı üzerine odaklanmaktadır. Beş kişisel sergi açmış ve birçok uluslararası karma sergiye ve etkinliğine katılmıştır. Müze eğitimi üzerine birçok makale yazan Güler’in çocuklar için “Müze” isimli fantastik bir de hikaye kitabı bulunmaktadır.

Kurum Bilgileri

 • Birim
  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 • Bölüm
  RESİM BÖLÜMÜ
 • Dalı
  RESİM A.S.D.
 • Ünvanı
  DOÇENT DOKTOR