Biyografi

1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara'da tamamladı. 2002 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini, 2004 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında “Personel Seçim Sisteminde Psikoteknik Yöntem” konulu tezi ile tamamladı. 2017 yılında İstanbul Arel Üniversitesi İşletme-Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalında "Algılanan Örgütsel Kronizmin Çalışan Sessizliği Üzerindeki Etkisinde Kişiliğin Düzenleyici Rolü" konulu tezini savunarak doktor unvanı aldı. 2003-2009 yılları arasında özel sektör bünyesinde ulusal ve uluslararası şirketlerde orta kademe yönetici olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu'na öğretim görevlisi olarak atandı. Halen Yönetim ve Organizasyon Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Örgütsel davranış, liderlik ve insan kaynakları yönetimi konularında bilimsel araştırmalar gerçekleştiren Doç. Dr. Alper Gürer’in yönetim ve organizasyon alanında yayımlanmış makaleleri, kitap bölümleri, kitap editörlükleri ve kongrelerde sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır.

Kurum Bilgileri

 • Birim
  KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Bölüm
  YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
 • Dalı
  YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI
 • Ünvanı
  DOÇENT DOKTOR