Biyografi

1970 yılında Ankara'da doğdu. 1984-85 yılında Kalaba İlköğretim Okulu'nu, 1986-87 yılında Ankara Aydınlıkevler Ticaret Lisesi'ni bitirdi. 1987-88 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı ve 1990-91 Haziran döneminde mezun oldu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı Yüksek Lisans programını Prof. Dr. Mustafa İSEN’in danışmanlığı altında 1994 yılında "Beyânî Tezkiresi-İnceleme-Tenkitli Metin" (CCCXI+267s.) adlı tez ile tamamladı. 1995'te aynı Enstitü’de Doktora programını kazandı. Prof. Dr. Mustafa İSEN’in danışmanlığı altında 1996’da Doktora tezi olarak aldığı “Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-şu’arâ-İnceleme-Tenkitli Metin” (2 cilt, 2167s.) adlı çalışmayla 1999 yılında Doktor unvanını aldı. 1992-2000 tarihleri arası Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Araştırma Görevlisi, 2000-2001 tarihleri arasında G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nde Öğretim Görevlisi, 2001-2002 tarihleri arasında Adnan Menderes Üni. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 tarihleri arasında Yrd. Doç. olarak çalıştı. 2010'da Kırırkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde göreve başladı ve 2012 yılında Doçent, 2018'de de Profesör ünvanını aldı. Aynı üniversitede görevine devam etmektedir.

Kurum Bilgileri

 • Birim
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • Dalı
  ESKİ TÜRK EDEBİYATI A.B.D.
 • Ünvanı
  PROFESÖR DOKTOR