Biyografi

Ankara’da doğdu. Lisansını 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde; Yüksek Lisansını Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalında; Doktorasını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Programında tamamlayan Ayşegül Durucan Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümünde 2011 yılından beri Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Kurum Bilgileri

 • Birim
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm
  MALİYE BÖLÜMÜ
 • Dalı
  MALİYE TEORİSİ A.B.D.
 • Ünvanı
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ