Biyografi

Ankara’da doğdu. Lisansını 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde; Yüksek Lisansını Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalında; Doktorasını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Programında tamamladı. 2011 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladığı Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde 2020-2022 yılları arasında Arş. Gör. Dr. olarak çalıştı. 2022 yılından itibaren çalışmalarına Doktor Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir.

Kurum Bilgileri

 • Birim
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm
  MALİYE BÖLÜMÜ
 • Dalı
  MALİYE TEORİSİ A.B.D.
 • Ünvanı
  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ