Biyografi

Doç. Dr. Seda SAKARYA, Mersin’de doğmuştur. Lisans eğitimini 2007 yılında Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde tamamlamıştır. Aynı yıl, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimine başlayarak 2010 yılında “Çevreye Karşı Motivasyon Ölçeğinin Okul Öncesi Öğretmen Adayları Üzerinde Geçerlik Güvenirlik Çalışmasının Yapılması” başlıklı tez çalışması ile tamamlamış ve bilim uzmanlığını almıştır. 2012 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalında başladığı Doktora eğitimini 2015 yılında “Görsel Farkındalık Eğitim Programının 5-6 Yaş Çocuklarının Görsel Okuryazarlıklarına Etkisinin İncelenmesi” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. 2008-2015 tarihleri arasında okul öncesi öğretmenliği yapan Seda SAKARYA, 2015 Kasım ayından itibaren Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

 • Birim
  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm
  ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
 • Dalı
  ÇOCUK GELİŞİMİ A.B.D.
 • Ünvanı
  DOÇENT DOKTOR