Biyografi

Nevşehirʼde doğdu. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Samsun ve Ankara’da farklı okullarda öğretmenlik yaptı.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‟Bektaşi Kültüründe Yemek Motifi” adlı teziyle yüksek lisansını ve aynı enstitüde “Tasavvuf Kültüründe Tâc Sembolizmi” adlı tez çalışması ile doktorasını tamamladı. Bir süre Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Hâlen Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

  • Birim
    İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
  • Bölüm
    TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  • Dalı
    TASAVVUF A.B.D.
  • Ünvanı