Biyografi

1963 yılında Ankara'da Balkan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'nın farklı okullarında tamamladı. 1980-1985 yılları arasında A. Ü. İlahiyat fakültesinde lisans eğitimi gördü. 1987 yılında ODTÜ Felsefe Bölümünde yüksek lisansa başladı ancak devam edemedi. 1989 yılında A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis dalında başladığı doktora çalışmasını 1998 yılında "Kadın Aleyhtarı Rivayetlerde Ataerkil Geleneğin Tesirleri" adlı teziyle tamamladı. Doktora tezi 2000 yılından beri "Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri adıyla basılmaktadır. 1990-1996 yılları arasında Din Kültürü Meslek Dersleri öğretmeni olarak Ankara Mamak İHL, İstanbul Üsküdar İHL ve Tevfik İleri İHL'de görev yaptı. 2014-2017 yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev aldı. Evli ve üç çocuk annesi olan Hidayet Tuksal, halen Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı'nda Yrd. Doç. olarak görev yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

  • Birim
  • Bölüm
  • Dalı
  • Ünvanı
    YARDIMCI DOÇENT DR.