Biyografi

1973 yılında Azerbaycan’ın Saatlı ilinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Saatlı ilinde tamamlayan Ahmetoğlu, 1998 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Sâsâni Kültürü’nün Şia’nın Teşekkülündeki Rolü” isimli yüksek lisans tezini 2001 yılında bitirdi. 2005 yılında “Azerbaycan’da Şiiliğin Yayılma Süreci” konulu doktora çalışmasını tamamlayarak doktor unvanı aldı. 2010 yılına kadar Azerbaycan’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra aynı yıl Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dal’ına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2015 yılında Doçent oldu. 2017 yılında Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı’na Doçent olarak atandı. Halen Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Kurum Bilgileri

  • Birim
  • Bölüm
  • Dalı
  • Ünvanı
    DOÇENT DOKTOR