Kurum Bilgileri

 • Birim
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm
  SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • Dalı
  KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI A.B.D.
 • Ünvanı
  PROFESÖR DOKTOR