Kurum Bilgileri

  • Birim
    HUKUK FAKÜLTESİ
  • Bölüm
  • Dalı
  • Ünvanı
    VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ