Biyografi

1973 doğumlu olan hocamızın tüm tahsil hayatı Ankara'da geçmiştir. Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi 1992; Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1999; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003 Master, 2011 Doktora. Çeşitli devlet kurumlarında görev yaptıktan sonra 2011 yılında Muş Alparslan Üniversitesi nezdinde akademik kadroya geçen Çağlayan, Amerika, Avrupa ve çeşitli Orta Doğu ülkelerinde alanıyla ilgili araştırma ve projeler yürütmekte olup halen Kırıkkale Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. - (English CV) He, who was born in 1973, completed his entire education life in Ankara. Ankara Central Imam-Hatip High School 1992; Ankara University Faculty of Divinity 1999; Ankara University Institute of Social Sciences 2003 Master, 2011 PhD. After working in various state institutions Caglayan, joined the academic staff at Mus Alparslan University in 2011, conducts research and projects at his field in America, Europe and various Middle East Countries and is still associate professor at Kirikkale University, Faculty of Islamic Sciences, Kalam and Itikadi Islamic Sects Department.

Kurum Bilgileri

 • Birim
  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Dalı
  KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ A.B.D.
 • Ünvanı
  DOÇENT DOKTOR