Biyografi

1973 Erzurum/İspir doğumlu olan hocamızın tüm tahsil hayatı Ankara'da geçmiştir. Kolej: Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi 1992; Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1999; Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003; Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011. Çağlayan, çeşitli devlet kurumlarında görev yaptıktan sonra 2010 yılında Muş Alparslan Üniversitesi nezdinde akademik hayata geçmiştir. Amerika, Avrupa ve çeşitli Orta Doğu ülkelerinde alanıyla ilgili araştırma ve projeler yürüten hocamız; evli ve iki çocuk sahibi olup halen Kırıkkale Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Kelam ve İtikadi İslâm Mezhepleri Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Kurum Bilgileri

 • Birim
  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Dalı
  KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ A.B.D.
 • Ünvanı
  DOÇENT DOKTOR